Project omschrijving

Opdracht

Ontwerp:

  • een stripfiguurtje die moest lijken op de opdrachtgever
  • 250 illustraties van het figuurtje ‘Alie’
  • 25 doeken voor haar NLP-training

De opdracht luidde: teken een stripfiguurtje die lijkt op de opdrachtgever voor een NLP Practitioner opleiding. De illustraties worden gebruikt om de lesstof inzichtelijk te maken. Daarom was het erg belangrijk dat het stripfiguurtje ‘Alie’ verschillende uitdrukkingen kreeg.

diverse-materiaal-trainingen-NLP-laag

Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Riny Roukens en Ariënne Stolk materiaal dat zich op de JUST Riny website bevindt of dat op een met de JUST Riny website verband houdend medium is opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.